ข้อตกลงการใช้เวปไซด์

ข้อตกลงการใช้เวปไซด์สุนัขแห่งนี้  SU-NAK.COM


  1. โปรดใช้ข้อความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น และเป็นไปตามกฎระเบียบตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ.ยา พรบ.สัตวแพทย์ พรบ.คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สรุปก็คือ ต้องปฎิบัติตามกฎหมายไทย และกฎหมาย สากลภายใต้ประเทศนั้นๆที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบเอง
  2. ข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานตามด้านล่างนี้เกิดจากการนำสู่สุ่ระบบอัตโนมัติของ ระบบโซเชี่ยลมีเดีย ได้แก่ FACEBOOK และ GooGle ดังนั้น ทีมงานจึงไม่มีส่วนรู้และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แสดงความคิดเห็น และทางทีมงานไม่สามารถกลั่นกรองได้ก่อนแสดงข้อความ ทั้งนี้ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทาง บริษัทโซเชี่ยลมีเดียลได้โดยตรงในกรณีต้องการข้อมูลของผู้แสดงความคิดเห็นโดยตรง
  3. เวปไซด์ SU-NAK.COM เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับ ผู้แสดงความคิดเห็น มีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางเวปไซ์ได้ในปุ่ม ติดต่อด้านบนเมนู
ขอบคุณทุกท่าน จาก หมอโอ
    Blogger Comment
    Facebook Comment