เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา SU-NAK.COM

เวปไซด์ SU-NAK.COM  มีจุดประสงค์จัดทำมาเพื่อ
  1. เป็นแหล่งความรู้ด้านการเลีเยงสุนัข รวมถึงด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ผู้เลี้ยงสุนัขซึ่งเป็นเจ้าของควรทราบและใส่ใจดูแลสุนัขของท่าน อีกทั้งการเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการูแลสุขภาพสุนัขทั้งเชิงป้องกันและการรักษาได้ถูกต้องตามหลักวิชาการสากลนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพสุนัขของท่านอย่างแน่นอน
  2. จัดทำมาเพื่อ ช่วยประกาศหาผู้เลี้ยงให้สำหรับผู้ที่ต้องการ จำหน่าย จ่าย และ/หรือ แจกฟรี
    • ซึ่งการช่วยประกาศหาผู้เลี้ยงใหม่ให้สุนัขนั้น ถือว่าเป็นการช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัดและยังเป้นการแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่จะต้องควรจับสุนัขไปเลี้ยงดู ดังนั้นเราจึงเป้นช่วงทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดดังกล่าว
    • ช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากสุนัขจรจัดนั้นมักจะไม่มีคนดูแลพาไปฉีดวัคซีคอีกทั้งสุนัขจรจัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก สุนัขตัวที่เป็นโรคกัดแล้ว สามารถติดเชื้อ และยังเพิ่มโอกาสแพร่กระจายเชื้ออยู่เป็นแหล่งรังโรคได้
หากท่านผู้ใช้งาน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางเวปไซ์ได้ในปุ่ม ติดต่อเมนูด้านบน
 -ขอบคุณครับ- 
หมอโอ
    Blogger Comment
    Facebook Comment